En dagligdag i trygge og udviklende rammer

En del af hverdagen

Som revisortrainee i Beierholm kan du se frem til et spændende og udviklende forløb, hvor du fra første dag får viden og erfaringer, som du kan trække på resten af din karriere. Gennem forskellige arbejdsopgaver udvikler du dine faglige og personlige kompetencer til gavn for dig og Beierholm.

Du vil opleve en stejl indlæringskurve med frihed under ansvar. I takt med at du tager ansvar, vil du opleve, at der venter dig stadig mere udfordrende opgaver både ude hos kunder og hjemme på kontoret. Vi tror på, at vekselvirkningen mellem teoretisk viden og praktisk opgaveløsning er den bedste måde til at udvikle dig til en meget kompetent revisor i Beierholm.

Læs mere »

En del af opgaverne

I din tid som trainee løser du arbejdsopgaver, som har til formål at udvikle dine basale færdigheder indenfor bogføring, regnskab, revision og skat. Du vil derfor arbejde med bogføring og regnskabsudarbejdelse for mindre kunder, herunder afstemninger, lønberegning, momsafregninger, udarbejdelse af regnskaber, vedligeholdelse og arkivering af kundestamdata o.l. samt forberedelse af årets revision ved planlægning af revisionen og overførsel af regnskabssaldi til næste år i IT-systemet CaseWare.

Du får mulighed for at rådgive kunder om bogholderimæssige forhold. I foråret deltager du i revisionen af årsrapporter f.eks. på områderne likvide beholdninger, omkostninger og anlægsaktiver. Vi udfordrer dig også med skattemæssige opgørelser for personer og selvstændige erhvervsdrivende.

Læs mere »

En del af samarbejdet

Beierholm giver dig et væld af muligheder, en flad organisation og et godt socialt miljø. Fra første dag bliver du budt velkommen af dine nye kolleger, din mening bliver hørt, og dine bidrag er værdsat. Vi har en uformel omgangstone, og der er altid en kollega, som du kan spørge til råds.

Det er udfordrende at starte på et nyt arbejde med mange nye indtryk. Derfor hjælper vi dig med at falde godt til i afdelingen og sikrer, at de praktiske ting er i orden. Din Buddy har ansvar for planlægning af dine arbejdsopgaver og giver dig sparring, støtte og konstruktiv feedback på dine opgaveløsninger og din adfærd. Gennem interne kurser og aktiviteter får du hurtig mulighed for at danne netværk og relationer til de andre revisortrainees i Beierholm.

Læs mere »

Intern uddannelse og HD

Vi stiller store krav til vores revisortrainees. Ud over fuldtidsarbejde med deltagelse i vores interne kursusforløb påbegynder de fleste revisortrainees HD-studiet med undervisning 2 aftener pr. uge. Det betyder lange og indholdsrige dage, hvor du er af sted fra kl. 8 til 22. Hvis du er frisk på indsatsen, støtter vi dig hele vejen – vi er klar!

Hvert år kommer du sammen med hele din årgang på internatkurser, hvor du får en grundig introduktion til teorier og værktøjer samt viden om Beierholm. I løbet af det første får du en klar fornemmelse af vores værdier og kultur, og det er en unik mulighed for at skabe dit fremtidige sociale og faglige netværk.

Læs mere »

Sociale aktiviteter

På det sociale område er det i høj grad op til den enkelte selv at udvise initiativ, skaberlyst og engagement. Vi opfordrer dig derfor til aktivt at deltage i de lokale og nationale arrangementer. Aktiv deltagelse kan i høj grad være med til at bryde isen for dig som ny medarbejder. Engagér dig og brug organisationen flittigt. Beierholm tilhører os alle sammen.

Læs mere »

Medarbejdergoder

Medarbejdergoder skal tage afsæt i den lokale virkelighed, hvorfor sektionerne sammensætter deres individuelle pallette af medarbejdergoder, som spænder vidt. Der er f.eks. sundhedsordning, kantineordning, festarrangementer, massageordning, fitnessaftale m.v.

Læs mere »

Camilla

Revisortrainee

 

Hos Beierholm er der altid noget, jeg kan lave. Hvis jeg står i den situation, at jeg er færdig med mine opgaver, så går jeg til mine kollegaer og spørger, om jeg kan hjælpe dem – og det kan jeg som regel altid. Samtidig er der dog også plads til at jeg kan passe min uddannelse. På den måde er der en god balance mellem studie, arbejde og privatlivet.

 

Hvis jeg har brug for hjælp til en opgave, kan jeg også altid spørge alle mine kollegaer. Du kan spørge din leder, der er partner i firmaet såvel som trainees, der er et år længere end dig, om hjælp. På den måde er der et godt samarbejde mellem os alle.